English
Hội thảo Lồng ghép Diễn đàn Dân tộc Thiểu số (DTTS)

Hội thảo Lồng ghép Diễn đàn Dân tộc Thiểu số (DTTS)

Sau hai năm thực hiện thí điểm, mô hình Diễn đàn Dân tộc Thiểu số - cơ chế giám sát thực hiện các chính sách đã đem lại nhiều thay đổi tích cực cho địa phương. Nhằm duy trì các kết quả đạt được sau khi dự án kết thúc và dựa trên nhu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan giám sát (HĐND và MTTQ), dự án IVEN đã hỗ trợ HĐND huyện tổ chức các buổi hội thảo xây dựng ý tưởng vào ngày 3/6/2015 và Hội thảo Hướng dẫn Lồng ghép DĐDT vào hệ thống chính quyền địa phương (1/9/2015).

TRẢI NGHIỆM VĂN HÓA VÀ NGHỆ THUẬT CAO BẰNG tại NGÀY HỘI THỔ CẨM CAO BẰNG

TRẢI NGHIỆM VĂN HÓA VÀ NGHỆ THUẬT CAO BẰNG tại NGÀY HỘI THỔ CẨM CAO BẰNG

Sản phẩm Thổ cẩm tinh túy ~ Đặc sản miền núi~ Bài hát, điệu nhảy truyền thống của các nhóm dân tộc và hơn thế nữa….

Hội Đồng Quản Lý DECEN đi Giám sát Bể chứa nước mưa

Hội Đồng Quản Lý DECEN đi Giám sát Bể chứa nước mưa

Với vai trò là cơ quan ra quyết định cao nhất về chính sách của DECEN, Hội Đồng Quản Lý đã tổ chức chuyến đi thực địa để giám sát công trình nước sạch tại xóm Cà Lò xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng từ ngày 5 đến 6 tháng 8 năm 2014. Tham gia chuyến công tác có các 4 thành viên Ban Quản Lý và đại diện nhà tài trợ HELVETAS Swiss Intercooperation. .

DECEN là Trưởng ban Điều hành của Mạng lưới Northnet

DECEN là Trưởng ban Điều hành của Mạng lưới Northnet

Mạng Mạng lưới các tổ chức xã hội khu vực miền núi phía Bắc vì sự phát triển cộng đồng bền vững ở Việt Nam (gọi tắt là: NorthNet) được thành lập vào tháng 7 năm 2011 gồm 7 thành viên khi thành lập, đến nay có 11 thành viên..