English

Khởi động Dự án Tăng cường Năng lực Tham vấn - Giám sát và Phản hồi Chính sách

14/04/2014

Dự án tăng cường năng lực tham vấn, giám sát và phản hồi chính sách của người dân tộc thiểu số (DTTS) sẽ được bắt đầu triển khai vào tháng 5 ở 2 xã Quang Trung (huyện Hòa An) và Kim Đồng (huyện Thạch An) tỉnh Cao Bằng. Dự án sẽ được thực hiện trong 12 tháng. Dự án với tổng ngân sách là 627,610,000 VNĐ  trong đó Quỹ Paraff tài trợ là 592,810,000 VNĐ (chiếm 94%) và DECEN đóng góp 34,800,000 VNĐ (6%).

decen.com.vn
Người dân biểu quyết chọn chính sách ưu tiên để thảo luận trong cuộc họp chuẩn bị cho diễn đàn

Dự án sẽ được thực hiện ở h
ai xã là xã Quang Trung, huyện Hòa An, nơi có tỉ lệ hộ nghèo chiếm hơn 88% và xã Kim Đồng, huyện Thạch An, nơi có tỉ lệ hộ nghèo chiếm hơn 65% tổng số hộ của xã. (SL Sở KHĐT 2010)

decen.com.vn
Người dân đang chấm điểm ưu tiên cho các chính sách

Dự án nhằm góp phần nâng cao hiệu quả việc triển khai và tác động của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Luật khiếu nại và các chương trình/ chính sách cho người DTTS tại cơ sở (cấp xã và cộng đồng) giúp cho xóa đói, giảm nghèo của người DTTS vùng sâu, vùng xa của tỉnh Cao Bằng.

decen.com.vn
Cán bộ phòng dân tộc giải thích nội dung các chính sách

DA sẽ thử nghiệm mô hình tăng cường dân chủ cơ sở, phát huy trách nhiệm và nâng cao năng lực của HĐND xã và Ban Giám sát cộng đồng trong việc giám sát chính quyền địa phương thực hiện các chương trình/ chính sách trên địa bàn. Đồng thời dự án sẽ tạo ra một diễn đàn mở nhằm tham vấn ý kiến và phản biện của người dân về Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân và các chương trình/ chính sách liên quan đến người DTTS và đề xuất những điều chỉnh của các chính sách phù hợp hơn với điều kiện và nhu cầu của người DTTS. 

decen.com.vn
Các ý kiến trong diễn đàn là bằng chứng để đề xuất thay đổi chính sách cho phù hợp

Giới thiệu về quỹ Parraff:

PARAFF là tiểu hợp phần nằm trong hợp phần 3 của Chương trình Quản trị Công và Cải cách Hành chính (GOPA II) do Cơ quan Hỗ trợ Phát triển Quốc tế Đan Mạch (Danida) và Bộ phát triển Quốc tế Vương quốc Anh (DFID) đồng tài trợ với tổng ngân sách xấp xỉ 73 tỷ đồng (VND).. Nhằm tăng cường tiến trình quản trị dân chủ, quản lý công và trách nhiệm giải trình tại Việt Nam, cần hỗ trợ sự tham gia của cộng đồng trong quá trình xây dựng chính sách tại mọi vùng miền trên lãnh thổ Việt Nam.
 Để biết thêm về Parraf, xin mời vào trang web sau: http://www.paraff.org