English

Hội thảo lập kế hoạch vận động chính sách mạng NorthNet

14/07/2014

Từ ngày 18-21/6/2014, tại Vườn Quốc gia Ba Bể tỉnh Bắc Kạn, mạng lưới các tổ chức xã hội khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam vì sự phát triển cộng đồng bền vững (NorthNet) đã tổ chức Hội thảo lập kế hoạch vận động chính sách của  mạng lưới giai đoạn 2014- 2017. Tham dự hội thảo có 25 đại biểu từ các tổ chức thành viên mạng lưới của các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hòa Bình, Yên Bái, Điện Biên, Hà Giang, và đơn vị tài trợ…Hội thảo được sự hỗ trợ và thúc đẩy nhiệt tình của các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm về vận động chính sách của tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam. Trung tâm Phát triển Cộng đồng Cao Bằng (DECEN) với vai trò là Trưởng ban điều hành và thư ký mạng đã phối hợp cùng với Ban lãnh đạo mạng lưới và tư vấn tổ chức thành công hội thảo này.  

Trong thời gian hội thảo các đại biểu mạng lưới NorthNet đã cùng nhau trao đổi về các vấn đề của người dân tộc thiểu số, các chính sách và các bên ra quyết định liên quan đến người DTTS. Các đại biểu đã được nghe tham luận về kết quả phân tích nguyên nhân đói nghèo và các chính sách của chính phủ dành cho người DTTS do tổ chức CARE thực hiện.

Sau hơn 3 ngày làm việc, mạng NorthNet đã trao đổi, phân tích kỹ lưỡng, xác định mục tiêu và lập kế hoạch chi tiết hai chủ đề ưu tiên cho vận động chính sách của mạng lưới giai đoạn tới, đó là:

1)    Để có một chính sách đặc thù về hỗ trợ phát triển các sản phẩm nông - lâm nghiệp bản địa có giá trị kinh tế cao theo hướng sản xuất hàng hóa cho đồng bào DTTS được ban hành

2)    Quyền tiếp cận thông tin của người DTTS được đảm bảo/nêu/phản ánh/nhấn mạnh trong các chương mục/điều khoản của Luật tiếp cận thông tin và các văn bản dưới luật