English

Hội thảo Lồng ghép Diễn đàn Dân tộc Thiểu số (DTTS)

07/09/2015

“Nâng cao tiếng nói của người Dân tộc Thiểu số” là cụm từ được người dân và cán bộ trong huyện Bảo Lạc nhắc tới khi nói đến dự án IVEN. Đây cũng chính là mục tiêu của dự án khi áp dụng mô hình “Diễn đàn Dân tộc thiểu số” tại 3 xã  Khánh Xuân, Hưng Đạo, Hưng Thịnh của huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.
Anh Nông Văn Khánh – CT MTTQ xã Hưng Thịnh cho biết: “thành viên hội đồng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số cả một nhiệm kỳ không tổng hợp được ý kiến gì để đại diện cho người dân nên các chương trình chính sách được triển khai rồi cũng không biết tốt hay không”. Sau hai năm thực hiện thí điểm mô hình này, hàng trăm ý kiến phản hồi của người dân tộc về các chính sách đã được ghi nhận và giải trình, nhiều giải pháp khắc phục trong quá trình thực hiện chính sách đã được xây dựng. Chương trình hỗ trợ trực tiếp cho người dân 102 được thực hiện kịp thời hơn. Các chương trình hỗ trợ phát triển sinh kế cho người DTTS thực sự đáp ứng được nhu cầu của người dân và làm động lực phát triển cuộc sống của họ.
Với những kết quả đạt được như trên, 3 xã dự án đã có ý tưởng kết hợp phương pháp diễn đàn dân tộc thiểu số vào trong hoạt động thường niên của MTTQ và HĐND.  Chị Triệu Thị Pham bày tỏ: “Mặt trận tổ quốc chúng tôi muốn áp dụng diễn đàn dân tộc thiểu số như một phương pháp tham vấn hiệu quả, nâng cao vai trò giám sát và phản biện của MTTQ. Đồng thời, đây cũng là một bánh xe bên cạnh HĐND thực hiện giám sát. Hai bánh xe cùng nhau chạy cùng một mục đích giám sát”
Cuộc họp “Hướng dẫn lồng ghép diễn đàn dân tộc thiểu số” được tổ chức sau khi các xã đã có ý tưởng và xác định được tiến trình thực hiện Cuộc họp nhằm giúp các xã làm rõ vai trò của các bên liên quan trong việc lồng ghép diễn đàn. Ví dụ như: trưởng ban mặt trận khu dân cư sẽ chịu trách nhiệm về việc tổ chức họp xóm thu thập ý kiến của người dân. Sau đó, các biên bản tổng hợp ở xóm sẽ được chuyển cho ban thường trực MTTQ xã tổng hợp trong họp giao ban quý IV. Cuối cùng, HĐND sẽ có có trách nhiệm tổ chức thảo luận và giải trình các ý kiến đó trong kỳ họp HĐND. Đồng thời, cuộc họp này đã xác định kế hoạch thực hiện cho các hoạt động lồng ghép bao gồm (1) kiện toàn danh sách người đại diện (2) tổ chức tập huấn cho người đại diện mới tổ chức họp xóm thu thập ý kiến (3) tổ chức tuyên truyền về các chính sách. Người tham gia là các lãnh đạo cấp huyện và cấp xã đã hiểu rõ hơn về tiến trình lồng ghép diễn đàn và bản mô tả công viêc của các bên liên quan. Để đảm bảo tính làm chủ của đối tác, các hoạt động thuộc lồng ghép sẽ được dự án trao quyền thực hiện. Chuyên gia kỹ thuật của dự án sẽ chỉ đóng vai trò hỗ trợ trong giai đoạn thí điểm lồng ghép này với mong muốn phương pháp diễn đàn dân tộc thiểu số sẽ thực sự trở thành công cụ tham vấn ý kiến và cơ chế giám sát thực hiện hiệu quả, tạo cơ hội để người dân nói lên tiếng nói của mình trong quá trình ra quyết định trong xây dựng và  thực hiện các chính sách.